תקנון חדר בריחה

/תקנון חדר בריחה
תקנון חדר בריחה2019-06-03T15:56:19+03:00

הכניסה למתחם Escape Station (להלן – "המתחם") מהווה הסכמה לאמור בתקנון זה והתחייבות לפעול על פיו

 1. הכניסה למתחם תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול אסורה.
 2. לא ניתן להכניס למתחם מזון ו/או משקאות.
 3. חל איסור מוחלט לנהוג במתחם באלימות מילולית ו/או פיזית.
 4. חובה להישמע להוראות המפעיל לפני, במהלך ובתום המשחק.
 5. החפצים המצויים במתחם, הנם רכושה הבלעדי של חברת Escape Station, אין לקחת אותם ו/או לעשות בהם כל שימוש מלבד עפ"י הנחיות המשחק.
 6. השארת טלפונים ניידים, טאבלטים ודומיהם בחדר ההמתנה, הינה תנאי מתלה לכניסה לחדרי המשחק.
 7. בעת המשחק, יש להפעיל כוח סביר בלבד ולהימנע מגרימת נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא.
 8. תוכן המשחק מוגן בזכויות יוצרים של בעליו, אין להעתיק, לצלם, להקליט, לשדר, להעביר או להוציא מהמתחם בכל דרך שהיא ובכל מדיה ו/או אמצעי אלקטרוני, פרטים הנובעים ממנו ו/או הקשורים אליו, בין לשימוש פרטי ובין אחרת.
 9. אי קיום איזו מהוראות תקנון זה, יביא להפסקת המשחק לאלתר והוצאה מהמתחם, ללא קבלת החזר כספי.
 10. חברת Escape Station תהא זכאית לשיפוי מלא מכל משתתף אשר יגרום לנזק, הוצאה ו/או אובדן.
 11. המתחם מצולם ומוקלט.
 12. אסורה הכניסה של חולי אפילפסיה לחדר.
 13.  הנהלת המתחם אינה אחראית לנזק פיזי אשר עלול להיגרם במלך השהות במתחם. כל משתתף מחויב לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים על מנת להימנע מפגיעות גופניות.
 14. ההשתתפות בחדרי הבריחה מותנית בכניסה עם נעליים סגורות ושטוחות.

שיתוף פעולה מלא מצד המשתתפים במשחק הכרחי להצלחת המשחק ולהנאה ממנו.

מדיניות הזמנה

Escape Station, שמחה לארח אתכם בחדרי הבריחה שלה ועושה כל מאמץ לספק לכם שירות הוגן, נעים וקל בהזמנת הפעילות בין באופן מקוון, בין בטלפון ובין אחרת. נשמח לעמוד לשירותכם ולסייע בכל שאלה והבהרה ;

 1. הזמנה של פעילות, הינה קבלת המזמין, אישור בדוא"ל חוזר מ-Escape Station, המאמת את כל פרטיה.
 2. הזמנה מותנית בתשלום דמי מקדמה של 100 (מאה) ₪ לכל חדר כולל חדר הקריוקי, אשר יופחתו מתשלום שווי ההזמנה.
 3. הזמנה של פעילות במבצע / קופון, ניתנת למימוש, דחייה או ביטול במועדים הנקובים בגדרם.
 4. תשלום שווי ההזמנה יעשה קודם לתחילת הפעילות.
 5. הפעילות תתקיים בדיוק בשעה המוזמנת ועל כן, כל איחור בשעת ההגעה יביא לקיצור הפעילות ע"ח המזמין.
 6. דחייה של מועד ההזמנה יעשה עד 24 שעות לפני מועד ההזמנה ללא כל עלות ועד 3 פעמים. תאריך ההזמנה החדש יקבע עד 6 חודשים ממועד ההזמנה המבוטל.
 7. ביטול / שינוי הזמנה יתאפשר בשליחת הודעה בכתב לכתובת הדוא"ל של Escape Station (להלן – "ההודעה).
 8. מועד הביטול ייחשב מועד קבלת ההודעה בכתובת הדוא"ל של Escape Station.
 9. אישור הביטול, הנו קבלת המזמין, אישור בדוא"ל חוזר Escape Station, המאמת את כל פרטי הביטול.
 10. ביטול הזמנה עד 48 שעות לפני מועד הפעילות, יזכה המזמין בהחזר כספי מלא של דמי המקדמה.
 11. ביטול הזמנה עד 24 שעות לפני מועד הפעילות, יזכה המזמין בהחזר של מחצית מדמי המקדמה.
 12. ביטול הזמנה פחות מ24 שעות לפני מועד הפעילות, יחויבו בתשלום מלא של דמי המקדמה.
 13. החזרים כספיים יבוצעו לא יאוחר מארבעה עשר (14) ימים ממועד הביטול.
 14. איננו מעבירים את פרטיכם לצד ג'.
 15. במקרה של ביטול משחק מטעמנו, דמי המקדמה יוחזרו במלואם ללקוח.
 16. חברת Escape Station רשאית לבטל משחק מטעמה, ללא כל הסבר או סיבה, לשיקולה הפרטי בלבד.
 17. בכל מקרה, ההזמנה לא מאושרת אם לא יצרו איתכם קשר לפרטי אשראי או מקדמה.